Zápis osadního výboru, 08.01.2020

Přítomni: Daczická, Plecitý, Jánská, Němcová, Svoboda, Štroblová, Formáčková, Králík, Kropáček, Koudelková, Starý Omluveni: Nikdo Neomluveni: NikdoHosté, Zástupci SVJ: p. Krátký a Draslar (Puškinská 566-572), p. Vančura a Smutný (Puškinská 592-595),… Read more »

Zápis osadního výboru, 27.11.2019

Přítomni: Daczická, Plecitý, Jánská, Němcová, Svoboda, ŠtroblováOmluveni: Formáčková, KrálikNeomluveni: Kropáček, Koudelková 1) Program jednání včetně krátkého komentáře:1.Zahájení2.Přivítání hostů – Silvia Doušová (místostarostka) ,Martin Starý (na minulém zasedání přijat mezi členy… Read more »

Zápis osadního výboru, 23.10.2019

Přítomni: Ing.Daczická, M.Králik, Mgr.Koudelková, I.Němcová, Ing.J.Kropáček CSc, R.Svoboda, M.Jánská, Mgr.Formáčková Hosté: pí.Fidrová, Bc.StarýOmluveni: Neomluveni:Člen ZM: Mgr., Bc.Silvia Doušová – místostarostkaPříští jednání: Bude upřesněno 1) Návrh usnesení pro Zastupitelstvo města:Zastupitelstvo města… Read more »