Jednání osadního výboru o přesunu charity

Dne 8.1.2020 proběhlo zasedání osadního výboru Hlouška. Zasedání se účastnila paní místostarostka Silvia Doušová a pozvaní byli i předsedové SVJ. Hlavní bod programu byla diskuse ohledně přesunu charity a výsledkem diskuse je odsouhlasení podání výpovědi charitě ke dni 30.6.2020, které bude následně zařazeno a projednáno jako bod programu na lednovém zastupitelstvu. Současně bude jednat paní místostarostka s řediteleme charity o místě a možnostech náhradního umístění charity, které byly na zasedání také diskutovány.

Na vystoupení předsedkyně osadního výboru Hlouška Kateřiny Daczické k tomuto tématu, na prosincovém zastupitelstvu, v rámci připomínek občanů, se můžete podívat ve videu:

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *