Rubrika: Zápisy

Zápis osadního výboru, 2.3.2022

Datum: 2.3.2022Přítomni: J. Plecitý, I. Němcová, M. Jánská, R. Svoboda, K. Daczická, P. Formáčková, P. Koudelková, V. ŠtroblováOmluveni: M. KrálíkNeomluveni: —Člen RM, ZM: Ing. K. DaczickáPříští jednání: Bude upřesněno 1)… Read more »

Zápis osadního výboru, 26.05.2021

Datum: 26.5.2020Přítomni: J. Plecitý, I. Němcová, M. Jánská, R. Svoboda, K. DaczickáOmluveni: P. Formáčková, P. Koudelková, M. Králik, V. ŠtroblováNeomluveni: —Člen RM, ZM: Mgr. Silvia DoušováPříští jednání: Zatím neurčeno 1)… Read more »

Zápis osadního výboru, 09.09.2020

  Zápis OsV č.:5/2020 OsV: Hlouška Datum :  9.9.2020 Přítomni: M.Králik, J. Plecitý, I. Němcová, M.Jánská, R.SvobodaK.Daczická, P.Formáčková, P. Koudelková,V.Štroblová, Omluveni: Neomluveni: Člen RM, ZM: Mgr. Silvia Doušová Příští jednání:… Read more »

Zápis osadního výboru, 05.02.2020

Přítomni: Daczická, Jánská, Formáčková, Koudelková, Svoboda, Štroblová, Starý Omluveni: Plecitý, Němcová, Králik Neomluveni: KropáčekČlen RM, ZM: Mgr. Silvia Doušová, Ing. Kateřina Daczická, Bc. Martin StarýPříští jednání: 4. 3. 2020 1)… Read more »

Zápis osadního výboru, 08.01.2020

Přítomni: Daczická, Plecitý, Jánská, Němcová, Svoboda, Štroblová, Formáčková, Králík, Kropáček, Koudelková, Starý Omluveni: Nikdo Neomluveni: NikdoHosté, Zástupci SVJ: p. Krátký a Draslar (Puškinská 566-572), p. Vančura a Smutný (Puškinská 592-595),… Read more »

Zápis osadního výboru, 27.11.2019

Přítomni: Daczická, Plecitý, Jánská, Němcová, Svoboda, ŠtroblováOmluveni: Formáčková, KrálikNeomluveni: Kropáček, Koudelková 1) Program jednání včetně krátkého komentáře:1.Zahájení2.Přivítání hostů – Silvia Doušová (místostarostka) ,Martin Starý (na minulém zasedání přijat mezi členy… Read more »

Zápis osadního výboru, 23.10.2019

Přítomni: Ing.Daczická, M.Králik, Mgr.Koudelková, I.Němcová, Ing.J.Kropáček CSc, R.Svoboda, M.Jánská, Mgr.Formáčková Hosté: pí.Fidrová, Bc.StarýOmluveni: Neomluveni:Člen ZM: Mgr., Bc.Silvia Doušová – místostarostkaPříští jednání: Bude upřesněno 1) Návrh usnesení pro Zastupitelstvo města:Zastupitelstvo města… Read more »