Zápis osadního výboru, 26.05.2021

Datum: 26.5.2020
Přítomni: J. Plecitý, I. Němcová, M. Jánská, R. Svoboda, K. Daczická
Omluveni: P. Formáčková, P. Koudelková, M. Králik, V. Štroblová
Neomluveni: —
Člen RM, ZM: Mgr. Silvia Doušová
Příští jednání: Zatím neurčeno

1) Program jednání, včetně komentáře

 1. Prohlídka Hloušky
 2. Prohlídka cyklostezky
 3. Ostatní
 4. Souhrn

Jsme si vědomi toho, že část Nádražní ulice, oblast za hradlem ČD (u zadního vjezdu do Tellerova cukrovaru), a některé další části cyklostezky již nejsou na území Hloušky. Připomínky k těmto oblastem přesto k zápisu, z hlediska kompletnosti, připojujeme.

K bodu č. 1:

 • prosíme uklidit, posekat, odstranit nálety v ulici Nádražní směrem od nádraží k Průmyslováku.
 • kovový plot v nádražní ulici směrem od nádraží k autobusovým zastávkám je místy nebezpečný.
 • Navrhujeme odstranit, nebo vystříhat, či jinak zabezpečit ostré pletivo (dle možností).
 • ulice Nádražní – prosíme zkontrolovat kryty lamp. Na jedné lampě chybí kryt úplně, na jiných je prasklý.
 • za hradlem ČD u zadního vjezdu do Tellerova cukrovaru, směrem k cyklostezce jsou povalené dvě dopravní značky (slepá ulice a zákaz vjezdu) související nejspíš s budováním cyklostezky. Prosíme dle možností vrátit, nebo odstranit.
 • v tom samém úseku prosíme vrátit kovové zábradlí mezi silnici a Vrchlici.

K bodu č. 2:
Prohlídka nové cyklostezky naším pohledem na ni, přičemž rozumíme tomu, že cyklostezka ještě není dokončená, že se na ní ještě pracuje, což nám ovšem tak nepřipadá (J. Plecitý, R. Svoboda). Paní Doušová si na místě udělala pár fotografií a zjistí prý jaké znění má smlouva a co z toho je uplatnitelné např. jako reklamace:

 • napojení cyklostezky na ulici Čáslavská – je zde vysoký obrubník a přímo v nepřehledném dopravním úseku, ve kterém je třeba sesednout z kola. Navrhujeme vytvoření nájezdu, popřípadě umístění zrcadla. Jsme si vědomi toho, že tato část již není na území Hloušky, ale připomínku připojujeme k následující prohlídne cyklostezky.
 • všude je navezena jílovitá hlína místo původní zeminy, ve které byly vyšlapané cesty. Po dešti (jako včera) tam není možné jít.
 • Úplně chybí cesta pro pěší z projektu (https://mu.kutnahora.cz/mu/cyklostezka-vrchlice) a k některým lavičkám se ani nedá pohodlně dostat – např. u mostku u Tebisu je k lavičkám asi metr a půl svahu.
 • některá prkna u podlouhlých laviček jsou špatně ohoblovaná, hrozí zadření třísek.
 • u několika laviček vyčnívají závity šroubů, které stahují prkna k sobě, což může být nebezpečné.
 • některé kruhové lavičky nemají pod některými patkami beton na ukotvení a patka tak „levituje“ ve vzduchu. Někde již lavičkami prorůstá tráva.
 • kovová lávka u Vrchlice pod Zelenkovou ulicí je odfláknutá: lávka není ukotvena na betonu, je pouze podložena kamenem a dvěma dlaždicemi, které jsou vidět zevnitř lávky (můžeme ale poskytnou i fotografie z průběhu výstavby), takže je již nyní lávka zkřížená, nerovná, a jeden svár už je dokonce prasklý. Zábradlí je křivé, uprostřed špatně svařený spoj. Výplň zábradlí je upevněna plastovými stahováky(!) a jedna krajní výplň již vypadává (stahovák již prasknul).
 • kolem dřevěných mol jsou naskládané kameny volně, bez zpevnění.
 • betonové schody (část cyklostezky u hasičárny) jsou křivé, každý schod je jinak vysoký.
 • Napojení dřevěných schodů pod silničním mostem na cyklostezku sypaným asfaltem, či co je to za materiál, není podle nás optimální. Snad by pomohlo tento „asfalt“ zpevnit.
 • bylo by skvělé na vjezdy na cyklostezku podle možností umístit nějaké odstranitelné zábrany (patky) zabraňující vjezdu vozidel. Již nyní se tam totiž občas někdo projíždí i autem. Nebo se od žel. přejezdu celkem běžně jezdí přes mostek do potoční ulice na motorce, či čtyřkolce (občas dokonce i korytem Vrchlice).

K bodu č. 3:

 • osadní výbor by zajímalo zda je možné nějakým způsobem (vyhláška, či jinak) zakázat požívání alkoholických nápojů na cyklostezce.
 • apelujeme znovu, na vytvoření projektové dokumentace k parkovišti v Zelenkově ulici.

Souhrn:

 • prosíme o krátké vyjádření k jednotlivým odrážkám a předem za ně děkujeme.

2) Připomínky, dotazy, návrhy k projednání v RM, ZM :
———

Zapsal: Robert Svoboda
Ověřila: Kateřina Daczická

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *