Zápis osadního výboru, 26.05.2020

Datum: 26.5.2020Přítomni: J. Plecitý, I. Němcová, M. Jánská, R. Svoboda, K. DaczickáOmluveni: P. Formáčková, P. Koudelková, M. Králik, V. ŠtroblováNeomluveni: —Člen RM, ZM: Mgr. Silvia DoušováPříští jednání: Zatím neurčeno 1)… Read more »

Zápis osadního výboru, 09.09.2020

  Zápis OsV č.:5/2020 OsV: Hlouška Datum :  9.9.2020 Přítomni: M.Králik, J. Plecitý, I. Němcová, M.Jánská, R.SvobodaK.Daczická, P.Formáčková, P. Koudelková,V.Štroblová, Omluveni: Neomluveni: Člen RM, ZM: Mgr. Silvia Doušová Příští jednání:… Read more »

Zápis osadního výboru, 05.02.2020

Přítomni: Daczická, Jánská, Formáčková, Koudelková, Svoboda, Štroblová, Starý Omluveni: Plecitý, Němcová, Králik Neomluveni: KropáčekČlen RM, ZM: Mgr. Silvia Doušová, Ing. Kateřina Daczická, Bc. Martin StarýPříští jednání: 4. 3. 2020 1)… Read more »

Zápis osadního výboru, 08.01.2020

Přítomni: Daczická, Plecitý, Jánská, Němcová, Svoboda, Štroblová, Formáčková, Králík, Kropáček, Koudelková, Starý Omluveni: Nikdo Neomluveni: NikdoHosté, Zástupci SVJ: p. Krátký a Draslar (Puškinská 566-572), p. Vančura a Smutný (Puškinská 592-595),… Read more »