Zápis osadního výboru, 2.3.2022

Datum: 2.3.2022Přítomni: J. Plecitý, I. Němcová, M. Jánská, R. Svoboda, K. Daczická, P. Formáčková, P. Koudelková, V. ŠtroblováOmluveni: M. KrálíkNeomluveni: —Člen RM, ZM: Ing. K. DaczickáPříští jednání: Bude upřesněno 1)… Read more »

Zápis osadního výboru, 26.05.2021

Datum: 26.5.2020Přítomni: J. Plecitý, I. Němcová, M. Jánská, R. Svoboda, K. DaczickáOmluveni: P. Formáčková, P. Koudelková, M. Králik, V. ŠtroblováNeomluveni: —Člen RM, ZM: Mgr. Silvia DoušováPříští jednání: Zatím neurčeno 1)… Read more »

Zápis osadního výboru, 09.09.2020

  Zápis OsV č.:5/2020 OsV: Hlouška Datum :  9.9.2020 Přítomni: M.Králik, J. Plecitý, I. Němcová, M.Jánská, R.SvobodaK.Daczická, P.Formáčková, P. Koudelková,V.Štroblová, Omluveni: Neomluveni: Člen RM, ZM: Mgr. Silvia Doušová Příští jednání:… Read more »

Zápis osadního výboru, 05.02.2020

Přítomni: Daczická, Jánská, Formáčková, Koudelková, Svoboda, Štroblová, Starý Omluveni: Plecitý, Němcová, Králik Neomluveni: KropáčekČlen RM, ZM: Mgr. Silvia Doušová, Ing. Kateřina Daczická, Bc. Martin StarýPříští jednání: 4. 3. 2020 1)… Read more »