Zápis osadního výboru, 5.6.2019

Přítomni: Ing.Daczická, M.Králik, J.Plecitý, Ing.J.Kropáček CSc, R.Svoboda, M.Jánská
Hosté: pí.Neslingerová
Omluveni: pí. Formáčková, pí. Koudelková, pí. Štroblová, pí. Němcová
Neomluveni:
Člen ZM: Mgr., Bc.Silvia Doušová – místostarostka – omluvena, na služební cestě
Příští jednání: Bude upřesněno

1) Návrh usnesení pro Zastupitelstvo města:
Zastupitelstvo města bere na vědomí zápis zosadního výboru Hlouška ze dne 5.6.2019

2) program jednání osadního výboru včetně krátkého komentáře:
Program jednání:
1) Ing. Daczická –zpracování nového generelu
2) pí.Neslingerová –parkování v Puškinské
3) Nedokončené práce zpodnětů pochůzek
4) Nabídka roznášky kutnohorských listů
5) Připomínky členů osadního výboru
6) Různé
7) Ukončení zasedání

Zahájení jednání, prezence.
Jednání zahájila předsedkyně komiseIng. Daczická, přivítala hosty, seznámila s programem.

Ad 1. Zpracování nového generelu
Ing. Daczická – seznámila přítomné, co bude a co nebude uvedeno v novém generelu, mluvila o otázce vjezdu nákladních automobilů s váhou nad 6t do ulic Štefánikova a Masarykova.

Členové osadního výboru diskutovali tuto otázku s tím, že projíždění nákladních automobilů s váhou nad 6t v těchto lokalitách je velmi frekventované a to i vnočních hodinách. Z toho důvodu by bylo vhodné omezení vjezdu všech nákladních automobilů nad 6t a omezení průjezdu nákladních automobilů nad 3,5 t v nočních hodinách. Např. mezi dobou 22.00-6.00 hodin. Zároveň toto žádáme zařadit do dopravního generelu.

M.Jánská – otázka jednosměrek, nemožnost průjezdu více záchranných vozů, je v generelu počítáno s novým výjezdem z ul. Masarykova u domu s lékárnou?

Závěr osadního výboru:
Osadní výbor Hlouška žádá zastupitelstvo města o zadání výstavby nových parkovacích míst v lokalitě Hlouška a to: víceúrovňové vedle Tylova divadla a vulici Zelenkova, na místě zahrádek, těsně u garáží.
Osadní výbor Hlouška žádá zastupitelstvo města o omezení vjezdu všech nákladních automobilů nad 6t a omezení průjezdu nákladních automobilů nad 3,5 t v nočních hodinách ulicemi Štefáfnikova a Masarykova. Např. mezi dobou 22.00-6.00 hodinou. Zároveň žádáme, aby se toto omezení zařadilo do dopravního generelu.

Ad 2. pí.Neslingerová – parkování v Puškinské
Pí. Neslingerová sdělila, že dostala pokutu od státní policie, za špatné parkování vulici odbočujicí z ul.Puškinské k hale Bios. Přestupky s parkováním jsou tam každý den, z důvodů málo míst.
Ing. Daczická – navrhuje požádat městskou a státní policii o dočasnou schovívavost, do doby realizace výstavby nových parkovacích míst, např. patrových u Tylova divadla nebo v ul.Zelenkově (lokalita zahrádek).

Závěr osadního výboru:
Osadní výbor Hlouška žádá zastupitelstvo města o zadání výstavby nových parkovacích míst v lokalitě Hlouška a to: víceúrovňové vedle Tylova divadla a v ulici Zelenkova, na místě zahrádek, těsně u garáží.

Ad 3. Nedokončené práce z podnětů pochůzek
Ing. Daczická – poděkování technickému oddělení MÚ., p.Vepřkovi, pí.Pospíšilové za zařízení některých oprav zpodnětů jarní obchůzky, např. odstranění nebezpečných, zchátralých klepačů, oprava děr ve vozovce, vybudování nového chodníku za Tylovým divadlem, dále plán nové obchůzky a kontroly splnění všech podnětů.

Ad 4. Nabídka roznášky kutnohorských listů
Ing.Daczická informovala, že MÚ hledá na roznášku Kutnohorských listů brigádního pracovníka, nabízí 1,30Kč zaroznášku 1ks tisku.

Ad 5. Připomínky členů osadního výboru
Ing.Daczická připommněla, že MÚ neodpovědělo, kde se proinvestovalo schválených 500 tis.na projekt revitalizace sídliště Hlouška.
J.Plecitý – hřiště Průmyslovák ve špatném stavu, nelze nic hrát, žádost o odstranění drnů zvolejbalového zarostlého hřiště, navezení a srovnání písku pro možnost hry beach volleyballu, instalace odpadkových košů.
– kdy bude opravena lávka přes Vrchlici u bývalého Pleasu?
– špatná viditelnost v křižovatce Zelenkova a Puškinská, pomohlo by zrcadlo
M.Jánská – jak pokračuje záměr využití Zelenkovy vily pro školku nebo Charitu?
– cihly složené na chodníku na Špici vedle neobydleného domu
Ing.Kropáček – ve 3 hodiny ráno kácení stromu vPuškinské ulici

Závěr osadního výboru:
Osadní výbor Hlouška opakovaně žádá odbor investic o sdělení, jakým nařízením bylo 500 tis. Kč zrozpočtu na studii schváleno a co se následně s touto částkou stalo. Pokud schválená částka 500 tis. Kč nebyla využita, osadní výbor žádá, aby se z rozpočtu (např. zrezervy nebo z kapitoly pokut vybraných z kamery na Malínském mostě) mohla tato částka vzít a využít na realizaci nových parkovacích míst v lokalitě Hlouška.
Osadní výbor Hlouška žádá technické oddělení města o zařízení vytrhání drnů, navezení a rozhrnutí písku na bývalém volejbalovém hřišti na Průmyslováku a instalaci několika odpadkových košů.

Ad 6. Různé

Ad 7.
Ve 20 hodin ukončila předsedkyně Ing.Kateřina Daczická jednání.

3) Připomínky, dotazy, návrhy kprojednání do Zastupitelstva:
Osadní výbor Hlouška žádá odbor investic o sdělení, jakým nařízením bylo 500 tis. Kč z rozpočtu na studii schváleno a co se následně s touto částkou stalo. Pokud schválená částka 500 tis. Kč nebyla využita, osadní výbor žádá, aby se z rozpočtu (např. z rezervy nebo zkapitoly pokut vybraných z kamery na Malínském mostě) mohla tato částka vzít a využít na realizaci nových parkovacích míst v lokalitě Hlouška (u Tylova divadla, ul. Zelenkova, zahrádky).

Osadní výbor Hlouška žádá technické oddělení města o zařízení vytrhání drnů, navezení a rozhrnutí písku na bývalém volejbalovém hřišti na Průmyslováku a instalaci několika odpadkových košů.

Osadní výbor Hlouška žádá zastupitelstvo města o omezení vjezdu všech nákladních automobilů nad 6t a omezení průjezdu nákladních automobilů nad 3,5 t v nočních hodinách ulicemi Štefáfnikova a Masarykova. Např. mezi dobou 22.00-6.00 hodinou. Zároveň žádáme, aby se toto omezení zařadilo do dopravního generelu.

Zapsal: Michal Králik
Elektronicky ověřil: Ing.Kateřina Daczická
Soubor na stažení (formát PDF)

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *