Zápis ze schůzky týkající se dopravního generelu ze dne 19.8.2019

Zúčastnění: zástupci Města Kutná Hora, zpracovatel dopravního generelu, zástupci osadních výborů

HLOUŠKA průzkumem zjištěno (měření probíhalo v dubnu):

 • celková obsazenost 546 parkovacích míst včetně ulice Nádražní a severně od ní
 • mezi 5-6hodinou ranní celkem 546 vozidel, mezi 18-19 hodinou 566 vozidel z čehož 137 míst představuje nelegální parkování
 • celkově projelo 1 278 vozidel, největší počet ve večerních hodinách
 • vozidla parkující úplně jinde, protože nenašly místo nebo neparkující nelegálně se do tohoto počtu nezahrnuly
 • parkovací místa využívají hlavně rezidenti Hloušky
 • všechny vozidla v posuzované oblasti vykonaly 1 853 cest, 86 cest mezi Šipší a Hlouškou vykonalo 76 různých vozidel
 • obrovská poptávka po parkování (přetlak) v ulici Zelenkova, Masarykova, Puškinská, Trebišovská, Nádražní
 • parkoviště u Tylova divadla – nedošlo k plnému vytížení parkoviště v žádné hodině
 • 2 oblasti, které využívají nerezidenti – parkoviště u Tylova divadla a Nádražní

Návrh zpracovatelem dopravního generelu v I.etapě:

 • nové parkování Zelenkova (113 míst)
 • ulice Trebišovská, Puškinská – z podélného udělat příčné – povrch např. zatravňovací dlaždice
 • ulice Puškinská – šikmé stání – tím dojde k rozšíření z 12 míst na 21
 • nové parkování v ulici pod Puškinskou – 85 nových míst
 • nové parkování u Tylova divadla (zastřešení)
 • nové parkování v ulici Hašplířská

Celková bilance 351 míst (445 nových –ty, co jsou nyní nelegální )

Návrh zpracovatelem dopravního generelu v II.etapě:

 • výstavba parkovacího domu v ulici Zelenkova (4 parkovací podlaží až 444 míst)
 • výstavba parkovacího domu v Puškinské (3 parkovací podlaží až 342 míst)
 • odhadované náklady na parkovací domy cca 200 mio Kč za oba domy

Dále se byl předložen plán jednosměrek a úprav dopravy – bude zasláno, aby se osadní výbor mohl vyjádřit – návrhy posílat do 15.9.2019 Např. navrhují vjezd do Ostašovy, zjednosměrnění Trebišovské…

Co se týká samotné dopravy a vjezdu nákladních aut do ulice Masarykova a Štefánikova – teprve vyhodnocují a zpracovávají výsledky měření. K prezentaci těchto výsledků dojde v 1.týdnu v říjnu 2019.

Úpravy Vnitřního města:

razantní úpravy parkování ve Vnitřním městě – v podstatě bezplatný vjezd pouze pro rezidenty, ostatní zpoplatnění částkami první hodina 40 kč/hodina další už méně.

 • Zjednosměrnění některých ulic
 • Návrh na záchytná parkoviště např. Na Valech, u Voršilek, ulice na Náměti – problém s pozemky a kdo je jejich majitel – neřešeno, domnívají, se, že by město mělo vstoupit do jednání a pozemky vykoupit
 • V některých ulicích okrajových Vnitřního města časové omezení

Dotazy směrem ke zpracovateli dopravního generelu:

 1. parkování omezeno pro rezidenty – předpoklad, že začnou nerezidenti parkovat na Hloušce, zejména u Tylova divadla – odpověď: časem se uvidí, případně se udělají časové úseky
 2. možný vjezd a parkování zdarma pro kutnohoráky ve Vnitřním městě, aby se Vnitřní město nevylidňovalo a zůstalo přístupné pro kutnohoráky – ne kutnohoráci mají smůlu, budou platit, jako nerezidenti
 3. omezení nákladní dopravy i v nočních hodinách v ulici Masarykova a Štefánikova – zpracovávají analýzu, výsledky budou v prvním týdnu v říjnu 2019

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *