Zápis osadního výboru, 20.9.2021

Datum: 20.9.2021
Přítomni: J. Plecitý, I. Němcová, M. Jánská, R. Svoboda, K. Daczická, P. Formáčková, P.
Koudelková, V. Štroblová,
Omluveni: V. Štroblová , M. Králík
Neomluveni: —
Člen RM, ZM: Mgr. S. Doušová, Ing. K. Daczická
Příští jednání: Zatím neurčeno

1) Program jednání včetně krátkého komentáře:
1. Cyklostezka
2. Školka Trebišovská
3. Opravy v Puškinské
4. Zrcadlo a parkování Zelenkova
5. Nedostatky Masarykova
6. Prověření starých zaparkovaných aut na Masarykově a Kamenné Stezce
7. Parkování před školou ZŠ Masaryka


Zasedání OV Hlouška probíhalo formou pochůzky po Hloušce.

K bodu č. 1 – Cyklostezka:
Naše podněty z minulého zápisu nebyly promítnuty – např. značení, zábradlí, nedostatky nebyly odstraněny. Výplň zábradlí na kovové konstrukci, které bylo upevněno pouze umělohmotnými stahovačkami zdá se již někdo odcizil, nebo byla odstraněna.
Z toho důvodu žádáme, o odstranění nedostatků, které byly uvedeny v minulém zápisu.

K bodu č. 2 – Školka Trebišovská:
Místostarostka Mgr. S.Doušová informovala, že se školka bude otvírat 1.9.2022, 4 třídy po max. 28 dětech. Již nyní je kapacita naplněna.
Otázka parkování v ulici Trebišovská až začnou rodiče vozit děti do školky – již nyní tam nejsou parkovací místa.

K bodu č. 3 – Opravy v Puškinské:
Místostarostka Mgr. S.Doušová informovala, že nový povrch by měl být do konce tohoto roku, ale bez světel. Jedná se o úsek: Benešova ulice – Zelenkova ulice.
OV Hlouška žádá, aby se povrch dělal současně s novými světly, jako je tomu na Masarykově. Neboť při následném osazování světly může dojít k poničení nového povrchu.

K bodu č. 4 – Zrcadlo a parkování v Zelenkově:
Doporučujeme zrušit parkovací místa v Zelenkově, aby nebránila osazení zrcadla a zlepšil se výhled při výjezdu z Puškinské.
A to i na základě nepovolení umístění zrcadla od Dopravního inspektorátu, právě kvůli parkovacím místům.
Místostarostka Mgr. S. Doušová informovala, že parkování Zelenkova je ve fázi studie – ta je již zadána.

K bodu č. 5 – Nedostatky Masarykova:
Žádáme zkontrolovat červené lemy u všech schodů, protože někde nejsou umístěny.
Dále žádáme překontrolovat výšku zábradlí, zda splňuje zákonnou normu – zejména u zábradlí u lékárny Magistra.
Další nedostatky
kanály, obrubníky a červené dlaždice jsou na některých místech vyvýšeny či sníženy oproti ostatnímu povrchu, tím hrozí úraz chodců zakopnutím
– na některých místech není dosypán písek ve spárách

K bodu č. 6 – prověření zaparkovaných aut ulice Masarykova – Kamenná Stezka:
Na základě stížnosti občana žádáme o prověření zaparkovaných starých aut a vraků v ulici Masarykova, kde se připojuje Kamenná Stezka, a v ulici Kamenné Stezce. Některá auta vykazují velké známky opotřebení a jsou zde značné pochybnosti o jejich provozu schopnosti. Auta zároveň
zabírají parkovací místa.

K bodu č. 7 – parkování před školou ZŠ Masarykova
Žádáme u udělení výjimky parkování před školou podél parku pro zaměstnance školy. Výjimku navrhujeme pouze pro pracovní dobu a ve všedních dnech. Tj. nikoliv večer a o víkendech. V současné době není možno před školou zaparkovat a ani v přilehlém okolí.

2) Připomínky, dotazy, návrhy k projednání v RM, ZM:
———–

Zapsala: Ing. Kateřina Daczická
Ověřil: Robert Svoboda

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *