Zápis osadního výboru, 09.09.2020

  Zápis OsV č.:5/2020
OsV: Hlouška
Datum :  9.9.2020
Přítomni: M.Králik, J. Plecitý, I. Němcová, M.Jánská, R.SvobodaK.Daczická, P.Formáčková, P. Koudelková,V.Štroblová,
Omluveni:
Neomluveni:
Člen RM, ZM: Mgr. Silvia Doušová
Příští jednání: Zatím neurčeno

1) Program jednání včetně krátkého komentáře :

1. Zahájení
2. Přivítání hostů
3. Určení zapisovatele
4. Průmyslovák
5. Přestěhování Charity
6. Parkoviště Zelenkova
7. Různé, připomínky občanů
8. Ukončení schůze
 
K bodu č. 4:
J.Plecitý seznámil přítomné se zápisem z jednání se zástupcem fotbalového oddílu Sparta, p.Knapem, ohledně společného využívání hřiště Průmyslováku, kdy došlo k dohodě, že sportovní klub Sparta bude využívat maximalně ½ hřiště, dále, že se p.Knap pokusí vyjednat nějakou dotaci na rekonstrukci hřiště. J. Plecitý zdůraznil, že je potřeba myslet také na parkování, kterého je u haly Bios nedostatek. M.Jánská připomněla, aby se také počítalo s hřištěm pro děti.

K bodu č. 5:
S. Doušová: S vysoutěženým vítězem výběrového řízení vznikl z jeho strany problém, museli oslovit další v pořadí, smlouva je již podepsaná, 19.8.2020 bylo vystaveno stavební povolení, 2.10.2020 budou již buňky na místě. V říjnu 2020 bude vyhlášeno výběrové řízení na provozovatele sociálních služeb, Charita dostane výpověď z noclehárny a denního centra v Trebišovské.
Subjekty ze školky( Sluníčko a Klub křesťanské mládeže), se do Zelenkovy vily nevejdou, byla jim nabídnuta družina na Palachovce.
Do konce roku 2020 by měl být vysoutěžen zhotovitel rekonstrukce školky Trebišovská, plán otevření 4 oddělení školky je září 2021.

K bodu č. 6:
S. Doušová: Území zahrádek plánované na výstavbu parkoviště Zelenkova, spadá s celým areálem bývalé Avie do územní studie, nelze řešit samostatně. Architekti navrhují průjezd z obchodního areálu do ulice Zelenkovy, v místě nad zahrádkami.
I.Němcová, M.Jánská, průjezd do Zelenkovy bude velká zátěž na obyvatele, hluk, prašnost, problém s výjezdem do Masarykovy ulice.
OV Hlouška navrhuje, aby plánované propojení z obchodního areálu bývalé Avie do Zelenkovy ulice byl jen pro pěší a cyklisty, s možností vjezdu, výjezdu pro záchranné složky.
Vyčleněné finanční prostředky pro OV Hlouška ve výši 400tis. schválené v rozpočtu 2020, OV Hlouška doporučuje použít přednostně na projekt parkoviště Zelenkova nebo na projekt šikmého stání pod školkou v Puškinské ulici.

K bodu č. 7:
I.Němcová, kdy dojde k opravě chodníků na Masarykově ulici. S.Doušová, v roce 2021.
M.Králik, stížnost p.Chmelky. S.Doušová, lokalita paneláku Na studních patří do OV Šipší, s p.Chmelkou komunikuje starosta, místostarostka i p.Vepřek.
M.Králik, občané domu Masarykova 596 si stěžují na volně pobíhající psy, ohrožují ostatní. S.Doušová, zavolat na MP 156.
J.Plecitý, na průmyslováku bydlí bezdomovec ve stanu.
I.Němcová, rozšířit kontejnerové stání u domu Masarykova 579.
M.Jánská, v lokalitě Hloušky chybí dětská hřiště
J.Plecitý, na cyklostezce nikdo nepracuje, jaký je harmonogram prací, kdy bude dokončeno, umožnit alespoň ½ chodníku pro pěší. S.Doušová, cyklostezka bude dokončena do konce roku 2020.
J.Plecitý, na přechodu železnice u garáží Puškinská, nehoukají vlaky, např.9.9., v 5,40hod.
I.Němcová, zahájit projekt revitalizace sídliště Hlouška – nechat vysoutěžit projektovou dokumentaci

K bodu č. 8 :
Schůze byla ukončena v 18.30.

2) Připomínky, dotazy, návrhy k projednání v RM, ZM :

OV Hlouška navrhuje, aby plánované propojení z obchodního areálu bývalé Avie do Zelenkovy ulice byl jen pro pěší a cyklisty, s možností vjezdu, výjezdu pouze pro záchranné složky.

Vyčleněné finanční prostředky pro OV Hlouška ve výši 400tis. schválené v rozpočtu 2020, OV Hlouška doporučuje použít na projekt parkoviště Zelenkova nebo na projekt šikmého stání pod školkou v Puškinské ulici.

OV Hlouška žádá zahájit projekt revitalizace sídliště Hlouška.      

Zapsal: M. Králik
Ověřil: I.Němcová

Soubor na stažení (formát PDF)Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *