Zápis osadního výboru, 05.02.2020

Přítomni: Daczická, Jánská, Formáčková, Koudelková, Svoboda, Štroblová, Starý
Omluveni: Plecitý, Němcová, Králik
Neomluveni: Kropáček
Člen RM, ZM: Mgr. Silvia Doušová, Ing. Kateřina Daczická, Bc. Martin Starý
Příští jednání: 4. 3. 2020

1) Program jednánívčetně krátkého komentáře:

  1. Zahájení
  2. Přivítání hostů
  3. Určení zapisovatele
  4. Návrh dalšího setkání osadního výboru
  5. Různé připomínky občanů
  6. Setkání občanů Hloušky vroce 2020
  7. Generel–veřejné projednání 20.1.2020
  8. Charita
  9. Ukončení schůze

Byl ustanoven příští termín setkání OSV na datum 4.3. 2020 od 18.00 hod ve společenských prostorách v domě Družební 603.

K bodu č. 5:
Pro technické oddělení:
– V ulici Zelenkova při výjezdu do ulice Masarykova bychom požadovali zrcadlo do míst, kde je umístěn kamerový systém. Je zde zhoršená viditelnost při vjezdu na hlavní ulici.
– Žádáme plošnou deratizaci celé oblasti Hloušky. Prověřit zejména lokalitu Vrchlice vokolí teplovodů. Byl zmíněn požadavek veřejného upozornění pro majitelé psů před prováděním deratizace.
– Žádáme odbornou revizi všech dětských hřišť v oblasti Hlouška a doplnění hracích prvků za ty, které budou odstraněny. Paní místostarostka přislíbila zajištění doplnění herních prvků na hřiště vPuškinské ulici.
– Na příští setkání bychom rádi pozvali pana Ing Arch. Jánoše z důvodu konzultace k naší oblasti. Rádi bychom s ním konzultovali mimo jiné i kontejnerová stání a parkoviště.

Pro Technické služby:
– Žádáme odstranění tújí v křižovatce pod divadlem při vjezdu do Puškinské ulice. Túje zasahují do rohu chodníku a jsou neodborně uříznuté. Hrozí úraz.
– Stejný požadavek máme na ořez tújí v Zelenkově ulici po levé straně směrem ke garážím. Navrhujeme celkovou prohlídku zeleně v oblasti Hloušky, zejména pohledové oblouky, šíři chodníků, podchodový a průjezdný profil chodníků a komunikací včetně jejich šíře. Některé křoviny jsou bez úpravy a jejich vzrůst spíše hyzdí prostředí než aby ho zveleboval. Větve některých stromů zasahujíi do veřejného osvětlení.
– Žádáme o vyčištění odtokové spáry u zastávky MHD v ulici Masarykova, zastávka U Potravin směr Sedlec.

K bodu č.6:
Setkání občanů Hloušky navrhujeme v období června. První návrh termínu je 9.6. 2020 od 17 hod před Průmyslovou školou.

K bodu č.7:
O průběhu jednání dopravního generelu informovala paní Jánská a pan Svoboda.

Kbodu č.8:
Paní místostarostka nás informovala o schůzce se zástupci Charity. Bylo dojednáno všemi stranami, že dojde k přestěhování Charity k termínu 30. 06. 2020, který odhlasoval OSV na minulém setkání. Informovala nás, že dotaz na Ministerstvo bude podán do konce týdne. Byl podán dotaz o zajištění objektu v průběhu stěhování Charity, z obavy aby se do prázdného objektu nevraceli klienti Charity. Budeme to řešit v případě,že daná situace nastane.

2) Připomínky, dotazy, návrhy k projednání v RM, ZM:

Žádáme vedení města o aktuální informace ohledně nové výstavby bytových domů vulici Benešova s důrazem na informace ohledně parkovacích ploch.

Zapsal: V. Štroblová
Ověřil:K. Daczická

Soubor na stažení (formát PDF)

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *