Květnové informace od vedení města

Protože se osadní výbor během nouzového stavu nesetkal, dostali jsme od vedení města další informace a odpovědi na naše dotazy e-mailem:

Přestěhování Charity

Přestěhování Charity se ukázalo jako poměrně náročná akce z finančního i časového hlediska, protože kvůli hygieně a bezpečnostním opatřením bylo nutné vypracovat projekt, a ten byl zhruba před 3 týdny dokončen. Projekt zároveň nastínil, na kolik nás přestěhování Charity přijde, a to na cca 2 mil. Kč. Ano, je to o hodně víc, než jsme očekávali. Nicméně realizaci budeme soutěžit, takže se dá předpokládat nižší cena a také Charita shání finance na spoluúčast. V tuto chvíli je projekt na vyjadřovačkách právě u hygieny, pak ještě poputuje na hasiče. Operujeme s termínem stěhování k 30.9.

Stav realizace projektu parkování Zelenkova – v rozpočtu bylo vyčleněno 400.000 Kč pro vytvoření tohoto projektu

Parkoviště Zelenkova je součástí generelu dopravy. Další fází bude akční plán přepodkládaných jednotlivých etap změn, které budou v rámci generelu provedeny a tam určitě bude toto parkoviště rovněž zařazeno.

Realizace cyklostezky – kdy se mají začít práce?

V současné době probíhá výběrové řízení na realizátora stavby. Otevírání obálek bude 28.5. a termín dokončení cyklostezky je plánovaný na konec roku 2020 a zatím platí.

Na časté dotazy občanů, co se stalo se dřevem z pokácených stromů jsme se dozvěděli na zastupitelstvu 21.05.2020:

Dřevo z pokácených stromu bylo nejprve nabídnuto panu Némethovi, který ho nevyužil. Protože toto dřevo není úplně vhodné k vytvoření mobiliáře cyklostezky, tak bylo nakonec odprodáno firmě Triant, kde z něj bude vytvořen luxusní nábytek z takzvaným místem původu, kdy je každý kus nábytku označen místem, odkud pochází a z jakého stromu.

Dostali jsme informaci, že vedení města plánuje Průmyslovák pronajmout Spartě, co je na tom pravdy?

Na město přišla žádost fotbal oddílu Sparta, která se týkala výpůjčky průmyslováku pro účely fotbalových tréninků dětí a mládeže výměnou za to, že se budou o hřiště starat. Některé podmínky v této žádosti však jsou limitující vůči užívání hřiště veřejností. Včera k tomuto proběhlo jednání s odborem správy majetku (OSM) a pane architektem. Přestože se všicni shodujeme na tom, že si Hlouška zaslouží plnohodnotné multifunkční hříště jako např. u horní Sokolovny, v tuto chvíli na to město finanční prostředky nemá a ještě pár let mít bohužel nebude. Nicméně jsme se shodli na nějaké základní úpravě narovnání povrchu a pravidelném sekání. Nyní se mají TS vyjádřit, za kolik jsou schopni tyto jednoduché úpravy provést a pan architekt má k tomu dát také písemné stanovisko. Vše toto dostane k vyjádření OV Hlouška a sportovní komise.

Ohledně Průmyslováku měl osadní výbor mimořádné zasedání 20.05.2020.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *